torsdag 17 april 2014

Turen till Cape Point, Afrikas sydspets

Vi tillsammans med värdelever på Camps Bay High School  
Vi möter en flock babianer på vägen

Utsikt över Godahopsudden


Vi besöker vår vänskola i Gugulethu

Rebeccas samtalsgrupp
Hannas samtalsgrupp
Astrid berättar om sin situation i Sverige
Samtal i Josefines grupp

Efter styrda samtal togs gruppbilder. Frågorna för samtalen finns på tavlan i bakgrunden.
Matildas grupp har upptäckt att de har samma musiksmak.
Pauline har tränat upp sin engelska och vågar prata. 

Vi besöker Robben Island

Vår guide, en fd politisk fånge på ön. Rebecca i förgrunden.

Nyutkommen bok av Mandelas fångvakt och senare vän.

Gruppbild av SA12GJ på Robben Island, bakgrund Kapstaden.